Det blir skifilm på Sauda kino i år, og det er fri aldersgrense. Datoen er torsdag 22.oktober. Åge Fjellheim Midthun er primus motor for å få landa denne ekstravisninga i Sauda, og håper at mange tar turen innom. 

Det er fri aldersgrense! 

Det blir 95 plasser i henhold til alle koronaretningslinjer. Vi poengterer at det er kun lov å kjøpe EN billett per person, og ikke tillatt å videreselge billetten. Dersom du kjøper til noen under 18 år, må du stå ansvarlig som verge og informere videre dersom smittesporing skulle skje. 

Kjøp billetter på friflytbestill.no